HISTORIE

Firma Zajíček Jiří, DiS. byla založena v roce 2006 na základě dlouholetých zkušeností v lesnickém oboru, začínala s dnes již zastaralou technologií těžby pomocí lesního traktoru a výrobou kmenů v celých délkách a jejich zpeněžení.

SOUČASNOST

Dnes již využíváme harvestorové technologie ve vlastnictví firmy, sortimentní metodu pro maximální zpeněžení dřevní hmoty a bohaté zkušenosti se správou lesa, těžbou a zpeněžením dříví.

Vlastníme licenci odborného lesního hospodáře.

 

OBORY PODNIKÁNÍ

řízení správy lesa

Nabízíme komplexní správu lesa od založení nového porostu, výchovou porostu do 40 let, předmýtní výchovou, mýtních zásahů se zpeněžením dříví i klestu až po opětovné zalesnění.

audity lesního hospodaření

Pokud chcete zjistit stávající ekonomickou výkonost Vašeho majetku, či potenciál Vašeho lesního majetku, využijte našich služeb. Máme pro Vás připravené řady projektů k zefektivnění managementu a k "hledání peněz" ve Vašem lesním majetku. 

pěstební činnost

Při zakládání nových porostů volíme vhodnou druhovou skladbu na konkrétní stanoviště, nikoliv podle obecných doporučení z LHP či LHO. Využíváme kvalitní sadbu od prověřených dodavatelů. Provádíme ošetření kultur proti okusu zvěří, proti buření (chemicky, mechanicky).

těžební činnost

Pro těžbu dříví a výchovné zásahy využíváme převážně vlastních prostředků.

Probírkové a mýtní harvestorové uzly a k doplnění traktor se silným navijákem na dálkové ovládání pro pomoc při práci v těžko dostupných terénech.

 

realitní činnost

 Nakupujeme nemovitosti ( les, pole, stavební pozemky, rybníky, stavby, domy, apod.) na kterých poté hospodaříme a pečujeme o ně. Pokud jsou v oblasti našeho zájmu nabízíme vyšší výkupní ceny nežli jsou ceny obvyklé v daném regionu.

 

 

Využijte našich komplexních služeb a jako vlastníci lesa zjistíte, že dříví ve Vašem lese má úplně jinou hodnotu, nežli je Vám tvrzeno.

Zajíček Jiří,DiS.

"Souzněte s přírodou"

Zajíček Jiří,DiS.- správa lesů - souzněte s přírodou